Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2145(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0377/2012

Разисквания :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Гласувания :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0503

Протокол
Сряда, 12 декември 2012 г. - Страсбург

11. Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка - Стратегията на ЕС за правата на човека (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка [2012/2145(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Доклад относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека [2012/2062(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis и Rui Tavares представиха докладите.

Изказа се Erato Kozakou-Marcoullis (действащ председател на Съвета) от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Alf Svensson (докладчик по становището на комисията DEVE), Edvard Kožušník (докладчик по становището на комисията DEVE), Мария Габриел (докладчик по становището на комисията FEMM), László Tőkés, от името на групата PPE, Raimon Obiols, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sarah Ludford и Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa и Elisabeth Jeggle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr и Oreste Rossi.

Изказа се Bernd Posselt относно афиширането на електронните табла в пленарната зала.

Изказа се Erato Kozakou-Marcoullis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Leonidas Donskis и Rui Tavares.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 13.12.2012 г и точка 11.4 от протокола от 13.12.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност