Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2145(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0377/2012

Arutelud :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0503

Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2012 - Strasbourg

11. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas - ELi inimõiguste strateegia (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport, mis käsitleb aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas [2012/2145(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Raport ELi inimõiguste strateegia läbivaatamise kohta [2012/2062(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis ja Rui Tavares tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Alf Svensson (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Edvard Kožušník (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Mariya Gabriel (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), László Tőkés fraktsiooni PPE nimel, Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel, Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sarah Ludford ja Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa ja Elisabeth Jeggle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr ja Oreste Rossi.

Sõna võttis Bernd Posselt elektrooniliste teadete ekraani kohta istungisaalis.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Leonidas Donskis ja Rui Tavares.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2012 protokollipunkt 11.3 ja 13.12.2012 protokollipunkt 11.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika