Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2145(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0377/2012

Debatai :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Balsavimas :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0503

Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

11. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje - ES žmogaus teisių strategija (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2012/2145(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Pranešimas dėl ES žmogaus teisių strategijos persvarstymo [2012/2062(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis ir Rui Tavares pristatė pranešimus.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Alf Svensson (DEVE komiteto nuomonės referentas), Edvard Kožušník (DEVE komiteto nuomonės referentas), Mariya Gabriel (FEMM komiteto nuomonės referentė), László Tőkés PPE frakcijos vardu, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sarah Ludford ir Jörg Leichtfried pateiktus du klausimus), Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa ir Elisabeth Jeggle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr ir Oreste Rossi.

Kalbėjo Bernd Posselt dėl švieslentės didžiojoje posėdžių salėje.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Leonidas Donskis ir Rui Tavares.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.3 punktas ir 2012 12 13 protokolo 11.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika