Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2145(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0377/2012

Debatten :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Stemmingen :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0503

Notulen
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg

11. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake - Mensenrechtenstrategie van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2012/2145(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Verslag over de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU [2012/2062(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis en Rui Tavares leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Alf Svensson (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Edvard Kožušník (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Mariya Gabriel (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sarah Ludford en Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa en Elisabeth Jeggle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr en Oreste Rossi.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over het elektronisch aankondigingenbord in de vergaderzaal.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Leonidas Donskis en Rui Tavares.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 13.12.2012 en punt 11.4 van de notulen van 13.12.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid