Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2145(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0377/2012

Debaty :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Głosowanie :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0503

Protokół
Środa, 12 grudnia 2012 r. - Strasburg

11. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie - Strategia UE w zakresie praw człowieka (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2012/2145(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka [2012/2062(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis i Rui Tavares przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Erato Kozakou-Marcoullis (urzędująca przewodnicząca Rady), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Alf Svensson (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Edvard Kožušník (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Mariya Gabriel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), László Tőkés w imieniu grupy PPE, Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Sarę Ludford i Jörga Leichtfrieda, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa i Elisabeth Jeggle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr i Oreste Rossi.

Głos zabrał Bernd Posselt w sprawie elektronicznej tablicy informacyjnej w sali posiedzeń plenarnych.

Głos zabrała Erato Kozakou-Marcoullis.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Leonidas Donskis i Rui Tavares.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 13.12.2012 i pkt 11.4 protokołu z dnia 13.12.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności