Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2145(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0377/2012

Rozpravy :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0503

Zápisnica
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg

11. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti – Stratégia EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2012/2145(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Správa o prehodnotení stratégie EÚ v oblasti ľudských práv [2012/2062(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis a Rui Tavares uviedli správy.

V rozprave vystúpila Erato Kozakou-Marcoullis (úradujúca predsedníčka Rady) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Alf Svensson (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Edvard Kožušník (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), László Tőkés v mene skupiny PPE, Raimon Obiols v mene skupiny S&D, Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sarah Ludford a Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa a Elisabeth Jeggle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr a Oreste Rossi.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt k systému elektronického zobrazovania v rokovacej sále.

V rozprave vystúpila Erato Kozakou-Marcoullis.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Leonidas Donskis a Rui Tavares.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 13.12.2012 a bod 11.4 zápisnice zo dňa 13.12.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia