Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2050(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0338/2012

Внесени текстове :

A7-0338/2012

Разисквания :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Гласувания :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0505

Протокол
Сряда, 12 декември 2012 г. - Страсбург

12. Ново споразумение между ЕС и Русия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад, съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, относно преговорите във връзка с новото споразумение между ЕС и Русия [2011/2050(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Hannes Swoboda представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията) от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Inese Vaidere (докладчик по становището на комисията INTA), Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski и Vytautas Landsbergis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Alf Svensson и Konrad Szymański.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Niki Tzavela и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Hannes Swoboda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 13.12.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност