Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2050(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0338/2012

Esitatud tekstid :

A7-0338/2012

Arutelud :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0505

Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2012 - Strasbourg

12. ELi ja Venemaa vaheline uus leping (arutelu)
CRE

Raport ELi ja Venemaa vahelise uue lepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi käsitlevate Euroopa Parlamendi soovituste kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele [2011/2050(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Hannes Swoboda tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Inese Vaidere (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski ja Vytautas Landsbergis.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Alf Svensson ja Konrad Szymański.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Niki Tzavela ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Hannes Swoboda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2012 protokollipunkt 11.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika