Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2012 - Strasbourg

13. Olukord Egiptuses (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses

Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bas Belder fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela ja María Muñiz De Urquiza.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika