Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2012 - Strasbourg

13. Egyptin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Egyptin tilanne

Erato Kozakou-Marcoullis (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Bas Belder EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela ja María Muñiz De Urquiza.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Erato Kozakou-Marcoullis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö