Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg

13. Situatie in Egypte (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bas Belder, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela en María Muñiz De Urquiza.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid