Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2012 - Strasbourg

13. Situaţia din Egipt (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Egipt

Erato Kozakou-Marcoullis (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bas Belder, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela și María Muñiz De Urquiza.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreședinte

A intervenit Erato Kozakou-Marcoullis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate