Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg

13. Situácia v Egypte (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte

Erato Kozakou-Marcoullis (predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Bas Belder v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro a Boris Zala.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela a María Muñiz De Urquiza.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpila Erato Kozakou-Marcoullis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia