Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. december 12., Szerda - Strasbourg

14. Az izraeli kormány határozata a ciszjordániai telepek kiterjesztéséről (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az izraeli kormány határozata a ciszjordániai telepek kiterjesztéséről

Erato Kozakou-Marcoullis (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz nevében a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Murphy, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok és Georgios Toussas ez utóbbi felszólalás kapcsán.

Felszólal: Erato Kozakou-Marcoullis.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto és Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake és Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Dominique Vlasto, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek kiterjesztéséről szóló határozatáról (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt és María Muñiz De Urquiza, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (B7-0571/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.13-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat