Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2012 - Strasbourg

14. Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania

Erato Kozakou-Marcoullis (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Murphy, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi și Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok și Georgios Toussas cu privire la intervenţia antevorbitorului său.

A intervenit Erato Kozakou-Marcoullis.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep și Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto și Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake și Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Dominique Vlasto, în numele Grupului PPE, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt și María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D, referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania (B7-0571/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 13.12.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate