Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 12 декември 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Cérémonie du prix Nobel de la paix
 3.Състав на политическите групи
 4.Внесени документи
 5.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (13 и 14 декември 2012 г.) (разискване)
 6.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Проект на коригиращ бюджет № 6/2012 (гласуване)
  
7.2.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, във вида, в който е изменен от Съвета (гласуване)
  
7.3.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г. - всички раздели (гласуване)
  
7.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles Италия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/005 SE/Saab Швеция) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos Испания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2011/013 DK /Flextronics Дания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2011/014 RO/Nokia Румъния) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen Австрия) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/006 FI/Nokia Salo Финландия) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Европейска статистика за защитеността от престъпления ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Наземни услуги на летищата на Съюза ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
7.14.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза ***I (гласуване)
  
7.15.Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. ***I (гласуване)
  
7.16.Засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки *** (гласуване)
  
7.17.Защитата на животните по време на транспортиране (гласуване)
  
7.18.Основните права в Европейския съюз (2010—2011 г.) (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка - Стратегията на ЕС за правата на човека (разискване)
 12.Ново споразумение между ЕС и Русия (разискване)
 13.Положението в Египет (разискване)
 14.Решение на правителството на Израел за разширяване на заселването на Западния Бряг (разискване)
 15.Положението в Украйна (разискване)
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 17.Доклад за напредъка, постигнат от Албания през 2012 г. (разискване)
 18.Подготовка на ЕС за възможен приток на лица от Сирия, търсещи убежище (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (207 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (2295 kb) 
 
Протокол (216 kb) Присъствен списък (38 kb) Резултати от гласувания (778 kb) Резултати от поименно гласуване (1160 kb) 
 
Протокол (295 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (821 kb) Резултати от поименно гласуване (2186 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност