Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Feestelijke viering Nobelprijs voor de vrede
 3.Samenstelling fracties
 4.Ingekomen stukken
 5.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (13-14 december 2012) (debat)
 6.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 (stemming)
  
7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (stemming)
  
7.3.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles/Italië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2012/005 SE/Saab, Zweden) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/018 ES/Baskenland metaalproducten, Spanje) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/013 DK/Flextronics, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/014 RO/Nokia, Roemenië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Oostenrijk) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie ***I (stemming)
  
7.14.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***I (stemming)
  
7.15.Europees statistisch programma 2013-2017 ***I (stemming)
  
7.16.Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties *** (stemming)
  
7.17.Bescherming van dieren tijdens het vervoer (stemming)
  
7.18.Grondrechten in de Europese Unie (2010-2011) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake - Mensenrechtenstrategie van de EU (debat)
 12.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)
 13.Situatie in Egypte (debat)
 14.Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (debat)
 15.Situatie in Oekraïne (debat)
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 17.Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (debat)
 18.Voorbereiding van de EU op een mogelijke toestroom van asielzoekers uit Syrië (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (182 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2295 kb) 
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (38 kb) Stemmingsuitslagen (668 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1076 kb) 
 
Notulen (267 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (653 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2104 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid