Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Slávnostné udeľovanie Nobelovej ceny za mier
 3.Zloženie politických skupín
 4.Predložené dokumenty
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady (13. – 14. decembra 2012) (rozprava)
 6.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Príjmy z vlastných a iných zdrojov - Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca - Zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu (hlasovanie)
  
7.2.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 po úpravách Rady (hlasovanie)
  
7.3.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
7.4.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/005 SE/Saab (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/013 DK/Flextronics (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/014 RO/Nokia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Európska štatistika o vnímaní bezpečnosti v súvislosti s trestnou činnosťou ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Spoločné pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
7.14.Zavedenie prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
7.15.Európsky štatistický program na roky 2013 – 2017 ***I (hlasovanie)
  
7.16.Posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií *** (hlasovanie)
  
7.17.Ochrana zvierat počas prepravy (hlasovanie)
  
7.18.Základné práva v Európskej únii (2010 – 2011) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti – Stratégia EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)
 12.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 13.Situácia v Egypte (rozprava)
 14.Rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu (rozprava)
 15.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 16.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 17.Správa o pokroku Albánska za rok 2012 (rozprava)
 18.Prípravy EÚ na možný prílev žiadateľov o azyl zo Sýrie (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (180 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2295 kb) 
 
Zápisnica (209 kb) Prezenčná listina (38 kb) Výsledky hlasovania (658 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1099 kb) 
 
Zápisnica (264 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (768 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2172 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia