Indeks 
Protokol
PDF 263kWORD 175k
Onsdag den 12. december 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Nobels Fredspris - Overrækkelsesceremoni
 3.De politiske gruppers sammensætning
 4.Modtagne dokumenter
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (13. - 14. december 2012) (forhandling)
 6.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 (afstemning)
  
7.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 som ændret af Rådet(afstemning)
  
7.3.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (afstemning)
  
7.4.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/013 DK /Flextronics (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.13.Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne ***I (afstemning)
  
7.14.Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne ***I (afstemning)
  
7.15.Det europæiske statistiske program 2013-2017 ***I (afstemning)
  
7.16.Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner *** (afstemning)
  
7.17.Beskyttelse af dyr under transport (afstemning)
  
7.18.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati - EU's menneskerettighedsstrategi (forhandling)
 12.Den nye aftale EU-Rusland (forhandling)
 13.Situationen i Egypten (forhandling)
 14.Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (forhandling)
 15.Situationen i Ukraine (forhandling)
 16.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 17.Statusrapport 2012 om Albanien (forhandling)
 18.EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Nobels Fredspris - Overrækkelsesceremoni

I anledning af, at Den Europæiske Union havde fået tildelt Nobels Fredspris 2012 holdt formanden og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) en kort tale for at understrege dens symbolske betydning.

Derefter overrakte Parlamentets formand symbolsk prisen til tyve repræsentanter for alle borgere i Den Europæiske Union i nærværelse af Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) og José Manuel Barroso.


3. De politiske gruppers sammensætning

Mike Nattrass og Slavi Binev havde tilsluttet sig EFD-Gruppen med virkning fra den 11. december 2012.


4. Modtagne dokumenter

Følgende dokumenter var blevet forelagt af Parlamentets udvalg:

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

- Betænkning om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)) - BUDG udvalg - Ordførere: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0410/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab fra Sverige) (COM(2012)0622 - C7-0363/2012 - 2012/2279(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia, Rumænien) (COM(2012)0618 - C7-0359/2012 - 2012/2275(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, Spanien) (COM(2012)0620 - C7-0364/2012 - 2012/2280(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles, Italien) (COM(2012)0616 - C7-0350/2012 - 2012/2265(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/013 DK/Flextronics, Danmark) (COM(2012)0623 - C7-0362/2012 - 2012/2278(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) (COM(2012)0619 - C7-0360/2012 - 2012/2276(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Alda Sousa (A7-0418/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen — Østrig) (COM(2012)0621 - C7-0361/2012 - 2012/2277(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0419/2012)


5. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (13. - 14. december 2012) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (13. - 14. december 2012)

Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Joseph Daul og John Stuart Agnew, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Rübig, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Charles Goerens, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Herbert Reul, Elisa Ferreira og Sharon Bowles.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Olle Schmidt, Derk Jan Eppink, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Liisa Jaakonsaari, Tadeusz Cymański, Marine Le Pen, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Jean-Pierre Audy, Udo Bullmann, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Udo Bullmann, Liem Hoang Ngoc, Luis de Grandes Pascual, Ildikó Gáll-Pelcz, Marianne Thyssen, Gunnar Hökmark og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Olle Schmidt, John Bufton, Zofija Mazej Kukovič, Ana Gomes og Antigoni Papadopoulou.

Taler: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Taler: Andreas Mavroyiannis.

Talere: Nicole Sinclaire, løsgænger, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen og Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.55, mens man ventede på overrækkelsen af Sakharovprisen)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

6. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 12.05 til 12.50 samledes Parlmentet på et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharovprisen for tankefrihed 2012 til de to iranere, Nasrin Sotoudeh, advokat og menneskerettighedsforkæmper, og Jafar Panahi, filmskaber.

Da de to prismodtagere ikke havde mulighed for at rejse ud af deres land, blev de repræsenteret af Karim Lahidji, Solmaz Panahi og Serge Toubiana samt Shirin Ebadi og Costa Gravas, som tog ordet i Forsamlingen på vegne af Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi.

°
° ° °

Talere: Robert Goebbels og Bruno Gollnisch.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Formanden fremsatte et par præciserende kommentarer til budgetafstemningen, navnlig vedrørende ”fælleserklæringerne” fra de tre institutioner, der blev vedtaget som led i forhandlingerne om budgettet for 2013 og er vedføjet betænkning af Giovanni La Via og Derek Vaughan - A7-0410/2012. Efter at have konstateret, at Rådet og Kommissionen ikke havde nogen indvendinger imod disse erklæringer, gik han videre til underskrivelsen heraf.

Taler: Göran Färm for S&D-Gruppen, som meddelte, at hans gruppe tog sine forslag til ændring til forslaget til det almindelige budget tilbage.


7.1. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0485)


7.2. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 som ændret af Rådet(afstemning)

Forslag til ændring af forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 som ændret af Rådet (alle sektioner).

(Disse ændringsforslag skal i henhold til traktatbestemmelserne kunne samle et flertal af medlemmerne i Europa-Parlamentet for at kunne blive vedtaget.)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


7.3. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Giovanni La Via og Derek Vaughan (A7-0410/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0486)

Talere

Michael Theurer for ALDE-Gruppen, havde anmodet om, at punkt 8 blev sat til afstemning ved navneopråb, og Giovanni La Via (ordfører) var imod dette.

Efter afstemningen havde Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) konstateret, at Parlamentet havde godkendt Rådets holdning om forslaget til budget for regnskabsåret 2013 uden ændringer og udtrykt sin glæde over dette resultat.

Han havde desuden kort redegjort for det cypriotiske formandskabs arbejde.

Formanden tilsluttede sig Andreas Mavroyiannis' udtalelser og afgav følgende erklæring:

"Budgetproceduren er fuldført i henhold til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Jeg konstaterer, at budgettet for regnskabsåret 2013 er endeligt vedtaget".

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand


7.4. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles, Italien) [COM(2012)0616 - C7-0350/2012- 2012/2265(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0487)


7.5. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab fra Sverige) [COM(2012)0622 - C7-0363/2012- 2012/2279(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0488)


7.6. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, Spanien) [COM(2012)0620 - C7-0364/2012- 2012/2280(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0489)


7.7. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/013 DK /Flextronics (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/013 DK/Flextronics, Danmark) [COM(2012)0623 - C7-0362/2012- 2012/2278(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0490)


7.8. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia, Rumænien) [COM(2012)0618 - C7-0359/2012- 2012/2275(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0491)


7.9. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen — Østrig) [COM(2012)0621 - C7-0361/2012- 2012/2277(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0419/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0492)


7.10. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) [COM(2012)0619 - C7-0360/2012- 2012/2276(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Alda Sousa (A7-0418/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0493)


7.11. Europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet [COM(2011)0335 - C7-0155/2011- 2011/0146(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) noterede sig, at forslaget var blevet forkastet og tilkendegav, at Kommissionen ikke agtede at trække sit forslag tilbage..

Timothy Kirkhope (ordfører) anmodede om, at forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev sat til afstemning. Forslaget blev sat til afstemning.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0494)


7.12. Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-ydelser i EU's lufthavne og om ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Artur Zasada (A7-0364/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) noterede sig, at forslaget var blevet forkastet og tilkendegav, at Kommissionen ikke agtede at trække sit forslag tilbage.

Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen anmodede om, at forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev sat til afstemning.

Taler: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen om denne anmodning.

Parlamentet afslog denne anmodning ved AN (157 for, 496 imod, 13 hverken/eller).

Spørgsmålet blev derfor henvist til fornyet udvalgsbehandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 3.


7.13. Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (Omarbejdning) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0495)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0495)


7.14. Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0496)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0496)


7.15. Det europæiske statistiske program 2013-2017 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske statistiske program 2013-2017 [COM(2011)0928 - C7-0001/2012- 2011/0459(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0497)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0497)


7.16. Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anni Podimata (A7-0396/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0498)


7.17. Beskyttelse af dyr under transport (afstemning)

Betænkning om beskyttelse af dyr under transport [2012/2031(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af Verts/ALE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0499)

Indlæg

Janusz Wojciechowski (ordfører) inden afstemningen.


7.18. De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (afstemning)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) [2011/2069(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0500).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Francesca Balzani - A7-0409/2012
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan og Elena Băsescu

Betænkning: Giovanni La Via og Derek Vaughan - A7-0410/2012

Salvatore Iacolino, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Mitro Repo, Daniel Hannan, Elena Băsescu og David Campbell Bannerman

Betænkning: Artur Zasada - A7-0364/2012
Lara Comi, Janusz Zemke, Phil Bennion, Ewald Stadler og Elena Băsescu

Betænkning: Giommaria Uggias - A7-0379/2012
Lara Comi, Phil Bennion, Emer Costello, Adam Bielan, Charles Tannock, Diane Dodds og Elena Băsescu

Betænkning: Jörg Leichtfried - A7-0372/2012
Lara Comi, Andrea Zanoni, Phil Bennion, Monica Macovei, Vicky Ford, Adam Bielan og Diane Dodds


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati - EU's menneskerettighedsstrategi (forhandling)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati [2012/2145(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Betænkning om revision af EU's menneskerettighedsstrategi [2012/2062(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis og Rui Tavares forelagde betænkningerne.

Talere: Erato Kozakou-Marcoullis (formand for Rådet) på vegne af næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Alf Svensson (ordfører for udtalelse fra DEVE), Edvard Kožušník (ordfører for udtalelse fra DEVE), Mariya Gabriel (ordfører for udtalelse fra FEMM), László Tőkés for PPE-Gruppen, Raimon Obiols for S&D-Gruppen, Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Sarah Ludford og Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa og Elisabeth Jeggle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr og Oreste Rossi.

Taler: Bernd Posselt om elektroniske opslag i mødesalen.

Taler: Erato Kozakou-Marcoullis.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Leonidas Donskis og Rui Tavares.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 13.12.2012 og punkt 11.4 i protokollen af 13.12.2012.


12. Den nye aftale EU-Rusland (forhandling)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den nye aftale EU-Rusland [2011/2050(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Hannes Swoboda forelagde betænkningen.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Inese Vaidere (ordfører for udtalelse fra INTA), Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Rübig, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski og Vytautas Landsbergis.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Alf Svensson og Konrad Szymański.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Niki Tzavela og Andreas Mölzer.

Talere: Cecilia Malmström og Hannes Swoboda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 13.12.2012.


13. Situationen i Egypten (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Egypten

Erato Kozakou-Marcoullis (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro og Boris Zala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela og María Muñiz De Urquiza.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Taler: Erato Kozakou-Marcoullis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden

Erato Kozakou-Marcoullis (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Paul Murphy, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok og Georgios Toussas om dette indlæg.

Erato Kozakou-Marcoullis tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto og Oreste Rossi for EFD-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Dominique Vlasto for PPE-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen, om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (B7-0571/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 13.12.2012.


15. Situationen i Ukraine (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Michael Gahler, Kristian Vigenin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Elmar Brok, Charles Tannock, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paweł Robert Kowal, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda og Vytautas Landsbergis.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Csaba Sándor Tabajdi, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski og Jaroslav Paška.

Štefan Füle tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, om situationen i Ukraine (B7-0544/2012);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Bogusław Liberadzki, Norbert Neuser og Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, om situationen i Ukraine (B7-0545/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu og Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, om valget i Ukraine (B7-0546/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, om valget i Ukraine (B7-0547/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, om situationen i Ukraine (B7-0548/2012);

- Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, om Ukraine (B7-0549/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 13.12.2012.


16. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente myndigheder i Republikken Østrig havde rettet en anmodning til formanden om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag indledt af anklagemyndigheden i Wien.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


17. Statusrapport 2012 om Albanien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2012 om Albanien

Erato Kozakou-Marcoullis (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Marietta Giannakou, Evgeni Kirilov og Bernd Posselt.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Toussas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Bernd Posselt.

Talere: Štefan Füle og Erato Kozakou-Marcoullis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Nikolaos Chountis, for Udenrigsudvalget, om statusrapport 2012 om Albanien (B7-0533/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 13.12.2012.


18. EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien

Erato Kozakou-Marcoullis (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Marco Scurria, Carmen Romero López, Marielle de Sarnez, Hélène Flautre, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Georgios Papanikolaou, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dimitrios Droutsas, Nikos Chrysogelos og Claude Moraes.

Talere: Cecilia Malmström og Erato Kozakou-Marcoullis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 500.368/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik