Rodyklė 
Protokolas
PDF 267kWORD 211k
Trečiadienis, 2012 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonija
 3.Frakcijų sudėtis
 4.Gauti dokumentai
 5.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. gruodžio 13–14 d.) (diskusijos)
 6.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2012 (balsavimas)
  
7.2.2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
  
7.3.Naujas 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  
7.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2012/005 SE/Saab“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/013 DK/Flextronics“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/014 RO/Nokia“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.11.Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.12.Antžeminės paslaugos Sąjungos oro uostuose ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.13.Laiko tarpsnių paskirstymas Europos Sąjungos oro uostuose ***I (balsavimas)
  
7.14.Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų Sąjungos oro uostuose nustatymas ***I (balsavimas)
  
7.15.2013–2017 m. Europos statistikos programa ***I (balsavimas)
  
7.16.Tvirtesnis bendradabiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje *** (balsavimas)
  
7.17.Gyvūnų apsauga juos vežant (balsavimas)
  
7.18.Pagrindinės teisės Europos Sąjungoje (2010–2011 m.) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje - ES žmogaus teisių strategija (diskusijos)
 12.Naujas ES ir Rusijos susitarimas (diskusijos)
 13.Padėtis Egipte (diskusijos)
 14.Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (diskusijos)
 15.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 16.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 17.2012 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 18.ES pasirengimas galimam prieglobsčio prašančių asmenų iš Sirijos srautui (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonija

2012 m. Nobelio taikos premijos įteikimo Europos Sąjungai proga Pirmininkas ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) pasakė trumpas kalbas, atkreipdami dėmesį į simbolinę šio įvykio prasmę.

Po to Parlamento Pirmininkas simboliškai įteikė premiją dvidešimčiai Europos Sąjungos piliečių atstovų. Ceremonijoje dalyvavo Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso.


3. Frakcijų sudėtis

Mike Nattrass ir Slavi Binev nuo 2012 m. gruodžio 11 d. prisijungė prie EFD frakcijos.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie Europos Parlamento komitetų dokumentai:

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012, III skirsnis – Komisija (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0410/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Švedijos paraiška „EGF/2012/005 SE/Saab“) (COM(2012)0622 - C7-0363/2012 - 2012/2279(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Rumunijos paraiška „EGF/2011/014 RO/Nokia“) (COM(2012)0618 - C7-0359/2012 - 2012/2275(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos“) (COM(2012)0620 - C7-0364/2012 - 2012/2280(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna, motociklai“) (COM(2012)0616 - C7-0350/2012 - 2012/2265(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/013 DK/Flextronics“) (COM(2012)0623 - C7-0362/2012 - 2012/2278(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“) (COM(2012)0619 - C7-0360/2012 - 2012/2276(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Alda Sousa (A7-0418/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen“) (COM(2012)0621 - C7-0361/2012 - 2012/2277(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0419/2012)


5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. gruodžio 13–14 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. gruodžio 13–14 d.)

Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul ir John Stuart Agnew pateiktus klausimus), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Goerens pateiktą klausimą), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen, Herbert Reul, Elisa Ferreira ir Sharon Bowles.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sven Giegold (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Olle Schmidt, Derk Jan Eppink (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Tadeusz Cymański, Marine Le Pen, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Jean-Pierre Audy, Udo Bullmann, Elmar Brok (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Udo Bullmann pateiktą klausimą), Liem Hoang Ngoc, Luis de Grandes Pascual, Ildikó Gáll-Pelcz, Marianne Thyssen, Gunnar Hökmark ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Olle Schmidt, John Bufton, Zofija Mazej Kukovič, Ana Gomes ir Antigoni Papadopoulou.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Andreas Mavroyiannis.

Kalbėjo: nepriklausoma Parlamento narė Nicole Sinclaire, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu ir Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

(Plenarinis posėdis sustabdytas 11.55 val., rengiantis A. Sacharovo premijos įteikimo ceremonijai)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

6. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

12.05–12.50 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį, per kurį Irano advokatei ir žmogaus teisių gynėjai Nasrin Sotoudeh ir kino režisieriui Jafarui Panahi buvo įteikta 2012 m. A. Sacharovo premija už minties laisvę.

Kadangi abu laureatai negalėjo išvažiuoti iš savo šalies, jiems atstovavo Karim Lahidji, Solmaz Panahi ir Serge Toubiana, taip pat Shirin Ebadi ir Costa Gravas. Jie kreipėsi į susirinkusius Parlamento narius Nasrin Sotoudeh ir Jafaro Panahi vardu.

°
° ° °

Kalbėjo: Robert Goebbels ir Bruno Gollnisch.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Pirmininkas pateikė paaiškinimus dėl balsavimo dėl biudžeto, visų pirma dėl „trijų institucijų bendrų pareiškimų, patvirtintų vykstant deryboms dėl 2013 m. biudžeto“, kurios pridėtos prie Giovanni La Via ir Derek Vaughan pranešimo (A7-0410/2012), turinio. Konstatavęs, kad Taryba ir Komisija neprieštarauja šiems pareiškimams, jis juos pasirašė.

Kalbėjo Göran Färm S&D frakcijos vardu, jis nurodė, kad jo frakcija atsiima pateiktus bendrojo biudžeto projekto pakeitimus.


7.1. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2012 (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012, III skirsnis – Komisija [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0485)


7.2. 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)

2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais pakeitimų projektai (visi skirsniai).

(Pagal Sutarčių nuostatas, kad pakeitimai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)


7.3. Naujas 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Giovanni La Via ir Derek Vaughan (A7-0410/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0486)

Kalbėjo:

Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, jis paprašė, kad dėl 8-osios dalies būtų balsuojama vardiniu balsavimu, ir Giovanni La Via (pranešėjas), jis tam paprieštaravo.

Po balsavimo Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) konstatavo, kad Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją dėl 2013 m. biudžeto projekto be pakeitimų, ir pasidžiaugė šiuo rezultatu.

Be to, jis padarė trumpą pareiškimą dėl pirmininkaujančio Kipro darbo.

Pirmininkas prisijungė prie Andreas Mavroyiannis kalbos ir padarė tokį pareiškimą:

„Biudžeto procedūra buvo taikoma vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsniu. Konstatuoju, kad 2013 finansinių metų biudžeto projektas galutinai priimtas.“

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas


7.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna, motociklai“) [COM(2012)0616 - C7-0350/2012- 2012/2265(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0487)


7.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2012/005 SE/Saab“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Švedijos paraiška „EGF/2012/005 SE/Saab“) [COM(2012)0622 - C7-0363/2012- 2012/2279(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0488)


7.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos“) [COM(2012)0620 - C7-0364/2012- 2012/2280(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0489)


7.7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/013 DK/Flextronics“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/013 DK/Flextronics“) [COM(2012)0623 - C7-0362/2012- 2012/2278(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0490)


7.8. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/014 RO/Nokia“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Rumunijos paraiška „EGF/2011/014 RO/Nokia“) [COM(2012)0618 - C7-0359/2012- 2012/2275(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0491)


7.9. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen“) [COM(2012)0621 - C7-0361/2012- 2012/2277(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0419/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0492)


7.10. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“) [COM(2012)0619 - C7-0360/2012- 2012/2276(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Alda Sousa (A7-0418/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0493)


7.11. Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos [COM(2011)0335 - C7-0155/2011- 2011/0146(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) konstatavo, kad pasiūlymas atmestas, ir pranešė, kad Komisija neatsiims savo pasiūlymo.

Timothy Kirkhope (pranešėjas) paprašė, kad teisėkūros rezoliucijos projektas būtų pateiktas balsavimui. Jis buvo pateiktas balsavimui.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0494)


7.12. Antžeminės paslaugos Sąjungos oro uostuose ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antžeminių paslaugų Sąjungos oro uostuose, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 96/67/EB [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Artur Zasada (A7-0364/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) konstatavo, kad pasiūlymas atmestas, ir pranešė, kad Komisija neatsiims savo pasiūlymo.

Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu paprašė, kad teisėkūros rezoliucijos projektas būtų pateiktas balsavimui.

Kalbėjo Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu, dėl šio prašymo.

Balsuodamas vardiniu balsavimu (157 , 496 prieš, 13 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Pagal Darbo tvarko taisyklių 56 straipsnio 3 dalį klausimas grąžintas kompetentingam komitetui nagrinėti.


7.13. Laiko tarpsnių paskirstymas Europos Sąjungos oro uostuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laiko tarpsnių paskirstymo Europos Sąjungos oro uostuose bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0495)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0495)


7.14. Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų Sąjungos oro uostuose nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0496)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0496)


7.15. 2013–2017 m. Europos statistikos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos [COM(2011)0928 - C7-0001/2012- 2011/0459(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0497)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0497)


7.16. Tvirtesnis bendradabiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Anni Podimata (A7-0396/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0498)


7.17. Gyvūnų apsauga juos vežant (balsavimas)

Pranešimas dėl gyvūnų apsaugos juos vežant [2012/2031(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktė Verts/ALE frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0499)

Kalbėjo:

Janusz Wojciechowski (pranešėjas), prieš balsavimą.


7.18. Pagrindinės teisės Europos Sąjungoje (2010–2011 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2010–2011 m.) [2011/2069(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0500).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Francesca Balzani - A7-0409/2012
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan ir Elena Băsescu

Pranešimas: Giovanni La Via ir Derek Vaughan - A7-0410/2012
Salvatore Iacolino, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Mitro Repo, Daniel Hannan, Elena Băsescu ir David Campbell Bannerman

Pranešimas: Artur Zasada - A7-0364/2012
Lara Comi, Janusz Zemke, Phil Bennion, Ewald Stadler ir Elena Băsescu

Pranešimas: Giommaria Uggias - A7-0379/2012
Lara Comi, Phil Bennion, Emer Costello, Adam Bielan, Charles Tannock, Diane Dodds ir Elena Băsescu

Pranešimas: Jörg Leichtfried - A7-0372/2012
Lara Comi, Andrea Zanoni, Phil Bennion, Monica Macovei, Vicky Ford, Adam Bielan ir Diane Dodds


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje - ES žmogaus teisių strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2012/2145(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Pranešimas dėl ES žmogaus teisių strategijos persvarstymo [2012/2062(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis ir Rui Tavares pristatė pranešimus.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Alf Svensson (DEVE komiteto nuomonės referentas), Edvard Kožušník (DEVE komiteto nuomonės referentas), Mariya Gabriel (FEMM komiteto nuomonės referentė), László Tőkés PPE frakcijos vardu, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sarah Ludford ir Jörg Leichtfried pateiktus du klausimus), Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa ir Elisabeth Jeggle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr ir Oreste Rossi.

Kalbėjo Bernd Posselt dėl švieslentės didžiojoje posėdžių salėje.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Leonidas Donskis ir Rui Tavares.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.3 punktas ir 2012 12 13 protokolo 11.4 punktas.


12. Naujas ES ir Rusijos susitarimas (diskusijos)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo [2011/2050(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Hannes Swoboda pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Cecilia Malmström (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Inese Vaidere (INTA komiteto nuomonės referentė), Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski ir Vytautas Landsbergis.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alf Svensson ir Konrad Szymański.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Niki Tzavela ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Hannes Swoboda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.5 punktas.


13. Padėtis Egipte (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Egipte

Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela ir María Muñiz De Urquiza.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis.

Diskusijos baigtos.


14. Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante

Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy pateiktą klausimą), Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą), Margrete Auken, Geoffrey Van Orden (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Margrete Auken pateiktą klausimą), Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok ir Georgios Toussas dėl pastarojo nario kalbos.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ir Oreste Rossi EFD frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu dėl Izraelio vyriausybės sprendimo išplėsti gyvenvietes Vakarų Krante (B7-0571/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.6 punktas.


15. Padėtis Ukrainoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ewald Stadler, Michael Gahler, Kristian Vigenin, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elmar Brok pateiktą klausimą, Charles Tannock, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paweł Robert Kowal pateiktą klausimą), Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda ir Vytautas Landsbergis.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Csaba Sándor Tabajdi, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu dėl padėties Ukrainoje (B7-0544/2012);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Bogusław Liberadzki, Norbert Neuser ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu dėl padėties Ukrainoje (B7-0545/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu dėl rinkimų Ukrainoje (B7-0546/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu dėl rinkimų Ukrainoje (B7-0547/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, dėl padėties Ukrainoje (B7-0548/2012);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu dėl Ukrainos (B7-0549/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.7 punktas.


16. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Kompetentingos Austrijos Respublikos institucijos atsiuntė Pirmininkui prašymą atšaukti Parlamento nario Hans-Peter Martin imunitetą, atsižvelgiant į tai, kad Vienos teisme pradėta teisminė procedūra.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


17. 2012 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2012 m. Albanijos pažangos ataskaita

Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Marietta Giannakou, Evgeni Kirilov ir Bernd Posselt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Toussas (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą).

Kalbėjo: Štefan Füle ir Erato Kozakou-Marcoullis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Nikolaos Chountis Užsienio reikalų komiteto vardu dėl 2012 m. Albanijos pažangos ataskaitos (B7-0533/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.8 punktas.


18. ES pasirengimas galimam prieglobsčio prašančių asmenų iš Sirijos srautui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES pasirengimas galimam prieglobsčio prašančių asmenų iš Sirijos srautui

Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Georgios Papanikolaou PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Scurria, Carmen Romero López, Marielle de Sarnez, Hélène Flautre (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Papanikolaou pateiktą klausimą), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dimitrios Droutsas, Nikos Chrysogelos ir Claude Moraes.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Erato Kozakou-Marcoullis.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 500.368/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika