Index 
Notulen
PDF 267kWORD 178k
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Feestelijke viering Nobelprijs voor de vrede
 3.Samenstelling fracties
 4.Ingekomen stukken
 5.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (13-14 december 2012) (debat)
 6.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 (stemming)
  
7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (stemming)
  
7.3.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles/Italië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2012/005 SE/Saab, Zweden) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/018 ES/Baskenland metaalproducten, Spanje) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/013 DK/Flextronics, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/014 RO/Nokia, Roemenië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Oostenrijk) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie ***I (stemming)
  
7.14.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***I (stemming)
  
7.15.Europees statistisch programma 2013-2017 ***I (stemming)
  
7.16.Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties *** (stemming)
  
7.17.Bescherming van dieren tijdens het vervoer (stemming)
  
7.18.Grondrechten in de Europese Unie (2010-2011) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake - Mensenrechtenstrategie van de EU (debat)
 12.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)
 13.Situatie in Egypte (debat)
 14.Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (debat)
 15.Situatie in Oekraïne (debat)
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 17.Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (debat)
 18.Voorbereiding van de EU op een mogelijke toestroom van asielzoekers uit Syrië (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Feestelijke viering Nobelprijs voor de vrede

Naar aanleiding van de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede 2012 aan de Europese Unie houden de Voorzitter en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) een korte toespraak om het symbolisch belang ervan te onderstrepen.

In aanwezigheid van Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso gaat de Voorzitter van het Parlement vervolgens over tot de symbolische uitreiking van de prijs aan twintig vertegenwoordigers van alle burgers van de Europese Unie.


3. Samenstelling fracties

Mike Nattrass en Slavi Binev hebben zich met ingang van 11 december 2012 aangesloten bij de EFD-Fractie.


4. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

- Verslag over het standpunt van de Raad betreffende het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0410/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EFG/2012/005 SE/Saab, Zweden) (COM(2012)0622 - C7-0363/2012 - 2012/2279(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/014 RO/Nokia, Roemenië) (COM(2012)0618 - C7-0359/2012 - 2012/2275(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/018 ES/Baskenland metaalproducten, Spanje) (COM(2012)0620 - C7-0364/2012 - 2012/2280(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna motorfietsen, Italië) (COM(2012)0616 - C7-0350/2012 - 2012/2265(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/013 DK/Flextronics, Denemarken) (COM(2012)0623 - C7-0362/2012 - 2012/2278(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) (COM(2012)0619 - C7-0360/2012 - 2012/2276(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Alda Sousa (A7-0418/2012)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Oostenrijk) (COM(2012)0621 - C7-0361/2012 - 2012/2277(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Paul Rübig (A7-0419/2012)


5. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (13-14 december 2012) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (13-14 december 2012)

Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Joseph Daul en John Stuart Agnew, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Goerens, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, Elisa Ferreira en Sharon Bowles.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olle Schmidt, Derk Jan Eppink, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Tadeusz Cymański, Marine Le Pen, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Jean-Pierre Audy, Udo Bullmann, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Bullmann, Liem Hoang Ngoc, Luis de Grandes Pascual, Ildikó Gáll-Pelcz, Marianne Thyssen, Gunnar Hökmark en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Olle Schmidt, John Bufton, Zofija Mazej Kukovič, Ana Gomes en Antigoni Papadopoulou.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.55 uur onderbroken, in afwachting van de uitreiking van de Sacharov-prijs)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

6. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.05 tot 12.50 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs 2012 voor de vrijheid van denken aan de Iraanse burgers Nasrin Sotoudeh, juriste en mensenrechtenactiviste, en Jafar Panahi, filmregisseur.

Aangezien beide prijswinnaars hun land niet mogen verlaten, worden zij vertegenwoordigd door Karim Lahidji, Solmaz Panahi en Serge Toubiana, alsook door Shirin Ebadi en Costa Gravas, die het Parlement namens Nasrin Sotoudeh en Jafar Panahi toespreken.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels en Bruno Gollnisch.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

De Voorzitter licht de begrotingsstemming toe, en met name de strekking van de “in het kader van de onderhandelingen over de begroting 2013 aangenomen gemeenschappelijke verklaringen van de drie instellingen”, die als bijlage bij het verslag Giovanni La Via en Derek Vaughan - A7-0410/2012 zijn gevoegd. Na te hebben geconstateerd dat de Raad en de Commissie geen bezwaar maken tegen deze verklaringen, gaat hij over tot de ondertekening ervan.

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, namens de S&D-Fractie, die mededeelt dat zijn fractie haar ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting.


7.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0485)


7.2. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (stemming)

Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen).

(Krachtens het bepaalde in de Verdragen moeten de amendementen worden aangenomen met de meerderheid van de leden van het Europees Parlement.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)


7.3. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad over het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Giovanni La Via en Derek Vaughan (A7-0410/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0486)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, die verzocht om hoofdelijke stemming over paragraaf 8, en Giovanni La Via (rapporteur) die zich hiertegen uitsprak.

Na de stemming stelde Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) vast dat het Parlement het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor 2013 ongewijzigd had goedgekeurd en sprak zijn tevredenheid uit over dit resultaat.

Hij legde voorts een korte verklaring af over de werkzaamheden van het Cypriotisch voorzitterschap.

De Voorzitter sloot zich bij de woorden van Andreas Mavroyiannis aan en legde de volgende verklaring af:

"De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Ik constateer dat de begroting voor het begrotingsjaar 2013 definitief is vastgesteld".

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter


7.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles/Italië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna motorfietsen, Italië) [COM(2012)0616 - C7-0350/2012- 2012/2265(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0416/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0487)


7.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2012/005 SE/Saab, Zweden) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EFG/2012/005 SE/Saab, Zweden) [COM(2012)0622 - C7-0363/2012- 2012/2279(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0413/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0488)


7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/018 ES/Baskenland metaalproducten, Spanje) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/018 ES/Baskenland metaalproducten, Spanje) [COM(2012)0620 - C7-0364/2012- 2012/2280(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0489)


7.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/013 DK/Flextronics, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/013 DK/Flextronics, Denemarken) [COM(2012)0623 - C7-0362/2012- 2012/2278(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jan Kozłowski (A7-0417/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0490)


7.8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/014 RO/Nokia, Roemenië) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/014 RO/Nokia, Roemenië) [COM(2012)0618 - C7-0359/2012- 2012/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0491)


7.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EFG/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Oostenrijk) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Oostenrijk) [COM(2012)0621 - C7-0361/2012- 2012/2277(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0419/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0492)


7.10. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) [COM(2012)0619 - C7-0360/2012- 2012/2276(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Alda Sousa (A7-0418/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0493)


7.11. Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit [COM(2011)0335 - C7-0155/2011- 2011/0146(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) neemt kennis van de verwerping en deelt mede dat de Commissie haar voorstel niet intrekt.

Timothy Kirkhope (rapporteur) wenst dat de ontwerpwetgevingsresolutie in stemming wordt gebracht, hetgeen gebeurt.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0494)


7.12. Grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking van Richtlijn 96/67/EG [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Artur Zasada (A7-0364/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) neemt kennis van de verwerping en deelt mede dat de Commissie haar voorstel niet intrekt.

Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, wenst dat de ontwerpwetgevingsresolutie in stemming wordt gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, over dit verzoek.

Bij HS (157 voor, 496 tegen, 13 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement..


7.13. Toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie (herschikking) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0495)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0495)


7.14. Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0496)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0496)


7.15. Europees statistisch programma 2013-2017 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 [COM(2011)0928 - C7-0001/2012- 2011/0459(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0497)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0497)


7.16. Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties *** (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting op financiële transacties [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0396/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0498)


7.17. Bescherming van dieren tijdens het vervoer (stemming)

Verslag over de bescherming van dieren tijdens het vervoer [2012/2031(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Verts/ALE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0499)

Het woord werd gevoerd door:

Janusz Wojciechowski (rapporteur) vóór de stemming.


7.18. Grondrechten in de Europese Unie (2010-2011) (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2010 - 2011) [2011/2069(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0500).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Francesca Balzani - A7-0409/2012
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Giovanni La Via en Derek Vaughan - A7-0410/2012
Salvatore Iacolino, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Mitro Repo, Daniel Hannan, Elena Băsescu en David Campbell Bannerman

Verslag Artur Zasada - A7-0364/2012
Lara Comi, Janusz Zemke, Phil Bennion, Ewald Stadler en Elena Băsescu

Verslag Giommaria Uggias - A7-0379/2012
Lara Comi, Phil Bennion, Emer Costello, Adam Bielan, Charles Tannock, Diane Dodds en Elena Băsescu

Verslag Jörg Leichtfried - A7-0372/2012
Lara Comi, Andrea Zanoni, Phil Bennion, Monica Macovei, Vicky Ford, Adam Bielan en Diane Dodds


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake - Mensenrechtenstrategie van de EU (debat)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2012/2145(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Verslag over de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU [2012/2062(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Leonidas Donskis en Rui Tavares leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Alf Svensson (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Edvard Kožušník (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Mariya Gabriel (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sarah Ludford en Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa en Elisabeth Jeggle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr en Oreste Rossi.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over het elektronisch aankondigingenbord in de vergaderzaal.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Leonidas Donskis en Rui Tavares.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 13.12.2012 en punt 11.4 van de notulen van 13.12.2012.


12. Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)

Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland [2011/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Hannes Swoboda leidt het verslag in.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) voert het woord namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski en Vytautas Landsbergis.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alf Svensson en Konrad Szymański.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Niki Tzavela en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Hannes Swoboda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 13.12.2012.


13. Situatie in Egypte (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bas Belder, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela en María Muñiz De Urquiza.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

Het debat wordt gesloten.


14. Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Murphy, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok en Georgios Toussas over de woorden van voorgaande spreker.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, over het besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0571/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 13.12.2012.


15. Situatie in Oekraïne (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Oekraïne

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Kristian Vigenin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Charles Tannock, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paweł Robert Kowal, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda en Vytautas Landsbergis.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Csaba Sándor Tabajdi, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Oekraïne (B7-0544/2012);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Bogusław Liberadzki, Norbert Neuser en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Oekraïne (B7-0545/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, over de verkiezingen in Oekraïne (B7-0546/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de verkiezingen in Oekraïne (B7-0547/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Oekraïne (B7-0548/2012);

- Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, over Oekraïne (B7-0549/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 13.12.2012.


16. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde autoriteiten van de Republiek Oostenrijk hebben de Voorzitter een verzoek om opheffing van de immuniteit van Hans-Peter Martin in het kader van een bij de rechtbank van Wenen lopende gerechtelijke procedure doen toekomen.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


17. Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marietta Giannakou, Evgeni Kirilov en Bernd Posselt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Toussas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Erato Kozakou-Marcoullis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Nikolaos Chountis, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (B7-0533/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 13.12.2012.


18. Voorbereiding van de EU op een mogelijke toestroom van asielzoekers uit Syrië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de EU op een mogelijke toestroom van asielzoekers uit Syrië

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Scurria, Carmen Romero López, Marielle de Sarnez, Hélène Flautre, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Papanikolaou, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dimitrios Droutsas, Nikos Chrysogelos en Claude Moraes.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Erato Kozakou-Marcoullis.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 500.368/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid