Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

Regulamentul delegat al Comisiei din 26.11.2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE (C(2012)8509).

Termenul inițial în care se pot formula obiecțiuni: două luni, începând cu data de primire 3.12.2012

Retrimis fond: TRAN

Aviz juridic - Politica de confidențialitate