Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas dėl daigus auginančių įmonių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl daigų mikrobiologinių kriterijų ir naminių paukščių skerdenėlių ir šviežios paukštienos mėginių ėmimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - terminas: 28/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - terminas: 04/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatų priderinimo prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, VII ir VIII priedai derinant juos prie mokslo ir technikos pažangos (Tekstas svarbus EEE) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2007/506/EB ir 2007/742/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - terminas: 01/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III, V ir VI priedai (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus iš dalies keičiami reglamentų (EB) Nr. 1983/2003, (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006, (EB) Nr. 377/2008 ir (ES) Nr. 823/2010 priedai (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - terminas: 28/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL, ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016–2018 m. ad hoc modulių programa (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 2009–2011 m. ciklo metinių patobulinimų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - terminas: 20/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dokumento „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jungtinė veikla ir informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas. Pereinamojo laikotarpio gairės (10-ojo, 11-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pataisos)“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - terminas: 21/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - terminas: 01/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) naudojimo maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti maisto produktuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl natrio askorbato (E 301) naudojimo vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 475/2012, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, redakcija ispanų ir švedų kalbomis (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika