Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

5. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei privind aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește criteriile microbiologice pentru germeni și normele de eșantionare pentru carcasele de păsări și pentru carnea proaspătă de pasăre (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei privind cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe pentru producția de germeni (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la completările și modificările privind produsele prevăzute în anexa respectivă (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - termen: 28/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”) (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - termen: 04/03/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexelor IC, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri (Text cu relevanță pentru SEE) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2007/506/CE și 2007/742/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - termen: 01/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III, V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor la Regulamentele (CE) nr. 1983/2003, (CE) nr. 1738/2005, (CE) nr. 698/2006 și (CE) nr. 377/2008 și (UE) nr. 823/2010 în ceea ce privește clasificarea Internațională standard a educației (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - termen: 28/02/2013)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL, ECON

- Regulamentul Comisei de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2009-2011 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - termen: 20/02/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește situațiile financiare consolidate, acordurile comune și prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități: Orientări de tranziție (modificări la standardele internaționale de raportare financiară 10, 11 și 12) (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - termen: 21/02/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - termen: 01/03/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] în preparatele nutritive destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de corectare a versiunilor în limbile spaniolă și suedeză ale Regulamentului (UE) nr. 475/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 1 și Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 19 (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate