Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0431(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0361/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0361/2012

Keskustelut :

PV 13/12/2012 - 8
CRE 13/12/2012 - 8

Äänestykset :

PV 13/12/2012 - 11.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0501

Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg

8. EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka esitteli suosituksen.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, Charles Tannock puheajan myöntämisestä, sitoutumaton Auke Zijlstra, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák ja Salvatore Iacolino. Puhemies ilmoitti, että hän antaa kysymyksen keskustelujen johtamisen harmonisoinnista puhemiehistön käsiteltäväksi.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni ja Marco Scurria.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Tatjana Ždanoka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 11.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö