Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0431(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0361/2012

Ingivna texter :

A7-0361/2012

Debatter :

PV 13/12/2012 - 8
CRE 13/12/2012 - 8

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0501

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2012 - Strasbourg

8. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka redogjorde för rekommendationen.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Charles Tannock, vilken yttrade sig om fördelningen av talartiden, Auke Zijlstra, grupplös, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák och Salvatore Iacolino. Talmannen meddelade att han skulle ge presidiet i uppdrag att behandla frågan om en harmonisering av sammanträdesordförandenas sätt att leda sammanträdena.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni och Marco Scurria.

Talare: Viviane Reding och Tatjana Ždanoka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 13.12.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy