Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2912(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000164/2012 (B7-0369/2012)

Forhandlinger :

PV 13/12/2012 - 9
CRE 13/12/2012 - 9

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 13. december 2012 - Strasbourg

9. Vækst i EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-000164/2012) af Syed Kamall og James Elles for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0369/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000209/2012) af Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0371/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000210/2012) af Hannes Swoboda og Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0372/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000211/2012) af Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch og Phil Bennion for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Økonomisk vækst i EU (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira og Jürgen Creutzmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Thomas Händel, begrundede forespørgslerne.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Elisa Ferreira, Alejandro Cercas for S&D-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati og Antonio Masip Hidalgo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik