Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2912(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000164/2012 (B7-0369/2012)

Arutelud :

PV 13/12/2012 - 9
CRE 13/12/2012 - 9

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg

9. ELi majanduskasv (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000164/2012), mille esitas(id) Syed Kamall ja James Elles fraktsiooni ECR nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0369/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000209/2012), mille esitas(id) Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0371/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000210/2012), mille esitas(id) Hannes Swoboda ja Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0372/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000211/2012), mille esitas(id) Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch ja Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira ja Jürgen Creutzmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Händel, esitasid küsimused.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel, Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati ja Antonio Masip Hidalgo.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika