Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2912(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000164/2012 (B7-0369/2012)

Keskustelut :

PV 13/12/2012 - 9
CRE 13/12/2012 - 9

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg

9. Talouskasvu Euroopan unionissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000164/2012): Syed Kamall ja James Elles ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu Euroopan unionissa (B7-0369/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000209/2012): Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan unionin talouskasvu (B7-0371/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000210/2012): Hannes Swoboda ja Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu EU:ssa (B7-0372/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000211/2012): Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch ja Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n kasvu (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira ja Jürgen Creutzmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Händel, esittelivät kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati ja Antonio Masip Hidalgo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö