Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2912(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000164/2012 (B7-0369/2012)

Debatter :

PV 13/12/2012 - 9
CRE 13/12/2012 - 9

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 13 december 2012 - Strasbourg

9. Tillväxten i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000164/2012) från Syed Kamall och James Elles för ECR-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0369/2012)

Muntlig fråga (O-000209/2012) från Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric och Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0371/2012)

Muntlig fråga (O-000210/2012) från Hannes Swoboda och Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0372/2012)

Muntlig fråga (O-000211/2012) från Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch och Phil Bennion för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira och Jürgen Creutzmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Händel, utvecklade frågorna.

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elisa Ferreira, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati och Antonio Masip Hidalgo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy