Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
Istungi stenogramm

Juhataja andis teada, et ta kirjutab koos nõukogu eesistujaga esmaspäeval, 17. detsembril 2012 alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud õigusaktile (kodukorra artikkel 74):

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Sõna võtsid Ashley Fox seoses Euroopa Kohtu 13. detsembri 2012. aasta otsusega liidetud kohtuasjades C-237/11 ja C-238/11, mis käsitleb Euroopa Parlamendi täiskogu istungite ajakava aastatel 2012 ja 2013, ning Joseph Daul samal teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika