Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0377/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.3. Ετήσια έκθεση του 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα [2012/2145(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0503)

Παρεμβάσεις

Jean-Pierre Audy, σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφορίας της ομάδας του.

Alexander Graf Lambsdorff, για να ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της παραγράφου 93 και της τροπολογίας 13. Τα αιτήματα αυτά δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν, καθώς ελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Daniel Cohn-Bendit, επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου