Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0561/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2012 - 11.6

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0506

Zápis
Čtvrtek, 13. prosince 2012 - Štrasburk

11.6. Rozhodnutí izraelské vlády o rozšíření osad na Západním břehu Jordánu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 a B7-0571/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0561/2012

(nahrazující B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 a B7-0571/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi a Richard Howitt za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake a Alexandra Thein za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2012)0506)

(Návrh usnesení B7-0565/2012 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí