Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2911(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0561/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2012 - 11.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0506

Protokol
Torsdag den 13. december 2012 - Strasbourg

11.6. Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 og B7-0571/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0561/2012

(erstatter B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 og B7-0571/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi og Richard Howitt for S&D-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen,

Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0506)

(Forslag til beslutning B7-0565/2012 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik