Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2911(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0561/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 11.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0506

Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg

11.6. Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0561/2012

(asendades B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2012)0506)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0565/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika