Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2911(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0561/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/12/2012 - 11.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0506

Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg

11.6. Israelin hallituksen päätös laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0561/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0506)

(Päätöslauselmaesitys B7-0565/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö