Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2911(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0561/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/12/2012 - 11.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0506

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

11.6. Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ir B7-0571/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0561/2012

(keičiama B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ir B7-0571/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2012)0506)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0565/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika