Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0561/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2012 - 11.6

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0506

Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2012 - Štrasburg

11.6. Rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 a B7-0571/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0561/2012

(nahrádzajúci B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 a B7-0571/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi a Richard Howitt v mene skupiny S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2012)0506)

(Návrh uznesenia B7-0565/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia