Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0561/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 11.6

Antagna texter :

P7_TA(2012)0506

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2012 - Strasbourg

11.6. Den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 och B7-0571/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0561/2012

(ersätter B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 och B7-0571/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi och Richard Howitt för S&D-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake och Alexandra Thein för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2012)0506)

(Resolutionsförslag B7-0565/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy