Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2889(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0544/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 11.7
CRE 13/12/2012 - 11.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0507

Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg

11.7. Olukord Ukrainas (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 ja B7-0549/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0544/2012

(asendades B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 ja B7-0548/2012):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja Jan Kozłowski fraktsiooni PPE nimel,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki ja Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Werner Schulz ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0507)

Sõnavõtt

Michael Gahler, kes esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B7-0549/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika