Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2889(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0544/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2012 - 11.7
CRE 13/12/2012 - 11.7

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0507

Notulen
Donderdag 13 december 2012 - Straatsburg

11.7. Situatie in Oekraïne (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 en B7-0549/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0544/2012

(ter vervanging van B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 en B7-0548/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski en Jan Kozłowski, namens de PPE-Fractie,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki en Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Werner Schulz en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0507)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

(Ontwerpresolutie B7-0549/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid