Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2889(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0544/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/12/2012 - 11.7
CRE 13/12/2012 - 11.7

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0507

Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

11.7. Situaţia din Ucraina (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 şi B7-0549/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0544/2012

(care înlocuieşte B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 şi B7-0548/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski şi Jan Kozłowski, în numele Grupului PPE,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki şi Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0507)

Intervenţie

Michael Gahler pentru a propune un amendament oral la amendamentul 1.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputaţi s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reţinut.

(Propunerea de rezoluţie B7-0549/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate