Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2909(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0574/2012

Разисквания :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Гласувания :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Приети текстове :

P7_TA(2012)0512

Протокол
Четвъртък, 13 декември 2012 г. - Страсбург

15.2. Кастовата дискриминация в Индия
CRE

Предложения за резолюция B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 и B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake и Paul Murphy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Mitro Repo и Bernd Posselt.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Zita Gurmai.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.2 от протокола от 13.12.2012.

Правна информация - Политика за поверителност