Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2907(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0562/2012

Dezbateri :

PV 13/12/2012 - 15.1
CRE 13/12/2012 - 15.1

Voturi :

PV 13/12/2012 - 16.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0511

Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

16.1. Situaţia din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 şi B7-0580/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0562/2012

(care înlocuieşte B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 şi B7-0580/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0511)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate