Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2909(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0574/2012

Arutelud :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0512

Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg

16.2. Kastiline diskrimineerimine Indias (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0564/2012

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0574/2012

(asendades B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle ja Maria Badia i Cutchet fraktsiooni S&D nimel,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Peter van Dalen ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0512)

Sõnavõtt

Barbara Lochbihler, kes esitas muudatusettepanekule 1 suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika