Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2909(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0574/2012

Keskustelut :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Äänestykset :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0512

Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg

16.2. Kastisyrjintä Intiassa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0564/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0574/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle ja Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0512)

Puheenvuoro:

Barbara Lochbihler esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö