Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2909(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0574/2012

Debatai :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Balsavimas :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0512

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

16.2. Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ir B7-0581/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0564/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0574/2012

(keičiama B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ir B7-0581/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle ir Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Peter van Dalen ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0512)

Kalbėjo:

Barbara Lochbihler pasiūlė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika