Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2909(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0574/2012

Dezbateri :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Voturi :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0512

Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

16.2. Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 şi B7-0581/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0564/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0574/2012

(care înlocuieşte B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 şi B7-0581/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle şi Maria Badia i Cutchet, în numele Grupului S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0512)

Intervenţie

Barbara Lochbihler a depus un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate