Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2012 - Strasbourg

16. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


16.1. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

16.2. Kastdiskriminering i Indien (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy