Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 13. prosince 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství ve výborech a delegacích
 3.Ocelářský průmysl EU (předložené návrhy usnesení)
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 6.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 7.Převody prostředků
 8.Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva *** (rozprava)
 9.Hospodářský růst EU (rozprava)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 11.Hlasování
  11.1.Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva *** (hlasování)
  11.2.Jednací řád EP: změna článku 123 o písemných prohlášeních a článku 42 o legislativních iniciativách (hlasování)
  11.3.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  11.4.Strategie EU v oblasti lidských práv (hlasování)
  11.5.Nová dohoda EU-Rusko (hlasování)
  11.6.Rozhodnutí izraelské vlády o rozšíření osad na Západním břehu Jordánu (hlasování)
  11.7.Situace na Ukrajině (hlasování)
  11.8.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2012 (hlasování)
  11.9.Ocelářský průmysl EU (hlasování)
  11.10.Nový, udržitelný a konkurenceschopný ocelářský průmysl (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  15.1.Situace v Konžské demokratické republice
  15.2.Diskriminace na základě kast v Indii
 16.Hlasování
  16.1.Situace v Konžské demokratické republice (hlasování)
  16.2.Diskriminace na základě kast v Indii (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Předložení dokumentů
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (218 kb) Prezenční listina (57 kb)    Jmenovitá hlasování (919 kb) 
 
Zápis (235 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (430 kb) Jmenovitá hlasování (497 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (542 kb) Jmenovitá hlasování (1020 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí